متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد نورانی یزن آباد - گروه: علوم باغبانی

خلاصه خبر: بررسی فیتوشیمیایی و کشت و کار گیاه علف سرفه Tussilago farfara L

جلسه دفاع از پایان نامه : محمد نورانی یزن آباد                                        گروه: علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

عنوان پایان نامه:  بررسی فیتوشیمیایی و کشت و کار گیاه علف سرفهTussilago farfaraL.

ارائه کننده: محمد نورانی یزن آباد

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر مهدی عیاری نوش آبادی

  استاد مشاور اول :  آقای دکتر محمد تقی عبادی

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر عبدالعلی شجاعیان  

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر مجید قربانی نهوجی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر عبدالعلی شجاعیان

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/6/27

ساعت: -/14

 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1353