متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه آب نیکی - گروه: اقتصاد کشاورزی

خلاصه خبر: بررسی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانه ای در استان خوزستان

جلسه دفاع از پایان نامه:  راضیه آب نیکی                                                                    گروه: اقتصاد کشاورزی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانه­ای در استان خوزستان

ارائه کننده: راضیه آب نیکی            

استاد راهنما :  آقای دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی

استاد مشاور: دکتر محمدحسن وکیل پور

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر صادق خلیلیان

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید احمدیان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سید حبیب اله موسوی

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/6/27

ساعت: -/9

2 مهر 1396 / تعداد نمایش : 881