متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید محمد علی شیخ الاسلامی - گروه: علوم دامی

خلاصه خبر: ارزیابی اثرات غیر افزایشی در برآورد واریانس فنوتیپی و پویش ژنومی وزن بدن در مرغ

جلسه دفاع از پایان نامه : سید محمد علی شیخ­ الاسلامی                                                                         گروه: علوم دامی

عنوان پایان نامه:  ارزیابی اثرات غیر افزایشی در برآورد واریانس فنوتیپی و پویش ژنومی وزن بدن در مرغ

ارائه کننده: سید محمدعلی شیخ­ الاسلامی

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر علیرضا احسانی

  استاد مشاور اول : آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر علی اکبر مسعودی

استاد ناظر خارجی:  آقای دکتر علی مقصودی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی اکبر مسعودی

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/6/29

ساعت: -/11

 

 

2 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1162