متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد قاسم جامی - گروه: زراعت

خلاصه خبر: بررسی تلفیق مقادیر مختلف کود آلی، اوره و زئولیت بر کاهش اثرات تنش کم آبی آفتابگردان

جلسه دفاع از رساله: محمد قاسم جامی                                                                        گروه: زراعت          

عنوان رساله:  بررسی تلفیق مقادیر مختلف کود آلی، اوره و زئولیت بر کاهش اثرات تنش کم آبی آفتابگردان

ارائه کننده: محمد قاسم جامی

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر امیر قلاوند

استاد مشاور اول  :  آقای دکتر سید محمدعلی مدرس ثانوی

استاد مشاور دوم  :  آقای دکتر علی مختصی بیدگلی   

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر علی سروش زاده

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر زین العابدین طهماسبی سروستانی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید امینی دهقی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر حیدری شریف آبادی    

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی سروش زاده

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/7/11

4 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1250