متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا سجادی تبار - گروه: بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: اثرات الیسیتورها و عناصر غذایی مختلف بر محتوای شیکوریک اسید و میزان زی توده در ریشه‎های مویین سرخار گل

جلسه دفاع از پایان نامه:رضا سجادی تبار                                                                       گروه: بیوتکنولوژی

عنوان پایان نامه: اثرات الیسیتورها و عناصر غذایی مختلف بر محتوای شیکوریک اسید و میزان زی­توده در ریشههای مویین سرخار گل

ارائه کننده: رضا سجادی تبار           

استاد راهنما :  آقای دکتر احمد معینی  

استاد مشاور: دکتر سجاد رشیدی منفرد

  استاد ناظر داخلی : خانم دکتر معصومه عمادپور

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد عبدلی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم  دکتر معصومه عمادپور

مکان : آمفی تئاتر 2

تاریخ: 96/7/19

ساعت:10

17 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1118