متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم آزاده قانعی - گروه: بیماری شناسی گیاهی

خلاصه خبر: بررسی اختصاصیت میزبانی جدایه های Zymoseptoria triticiدر برهمکنش با گندم و تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید روی بیان ژن های مسیر پیام رسانی در میزبان

جلسه دفاع از رساله:آزاده قانعی                                                             گروه: بیماری­شناسی گیاهی

عنوان رساله:

بررسی اختصاصیت میزبانی جدایه­های Zymoseptoria triticiدر برهمکنش با گندم و تأثیر کاربرد

سالیسیلیک اسید رویبیان  ژن­های مسیر پیام­رسانی در میزبان

ارائه کننده:آزاده قانعی

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر ناصر صفایی

ستاد راهنمای دوم :  آقای دکتر رحیم مهرابی

استاد مشاور اول  : آقای دکتر فروغ سنجریان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مسعود شمس بخش

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مجید پدرام

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر امیر موسوی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر امیر میرزادی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مسعود شمس بخش

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/8/8

6 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1032