متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم طباطبائی نائینی - گروه:اقتصاد کشاورزی

خلاصه خبر: بررسی تأثیر نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه: مریم طباطبائی نائینی                                                                 گروه:اقتصاد کشاورزی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران

ارائه کننده:مریم طباطبائی نائینی

استاد راهنما :  آقای دکتر محمد حسن وکیل­پور

استاد مشاور: دکتر صادق خلیلیان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حامد نجفی علمدارلو

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید احمدیان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حامد نجفی علمدارلو

مکان :آمفی تئاتر 1

تاریخ:96/8/10

ساعت: -/11

13 آبان 1396 / تعداد نمایش : 592