متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد اکبری - گروه: زراعت

خلاصه خبر: مطالعه اکوفیزیولوژیک پایداری تولید در تناوب کلزا-سویا-گندم با بکارگیری آزو کمپوست و کود دامی تلفیقی شده با زئولیت در اراضی شنی

جلسه دفاع از رساله:حامد اکبری                                                                            گروه: زراعت

عنوان رساله:مطالعه اکوفیزیولوژیک پایداری تولید در تناوب کلزا-سویا-گندم با بکارگیری آزو کمپوست و کود دامی تلفیقی شده با زئولیت در اراضی شنی

ارائه کننده:حامد اکبری

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

 استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی سروش زاده

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید امینی دهقی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر آیدین حمیدی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی سروش زاده

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 17/8/96

14 آبان 1396 / تعداد نمایش : 695