متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد کیانی - گروه: مکانیک بیوسیستم

خلاصه خبر: توسعه و ارزیابی سامانه هوشمند ترکیبی بر پایه ماشین بینایی و ماشین بویایی به منظور بررسی کیفیت و تعیین مواد موثرة زعفران

جلسه دفاع از رساله:سجاد کیانی                                                            گروه: مکانیک بیوسیستم

عنوان رساله:توسعه و ارزیابی سامانه هوشمند ترکیبی بر پایه ماشین بینایی و ماشین بویایی به منظور بررسی کیفیت و تعیین مواد موثرةزعفران

ارائه کننده:سجاد کیانی

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر سعید مینایی

استاد مشاور اول  : آقای دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی

استاد مشاور:آقای دکتر مهدی عیاری نوش آبادی 

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر احمد بناکار

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمدهادی خوش تقاضا

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد ابونجی  

استاد ناظر خارجی:خانم دکتر بهاره جمشیدی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمد بناکار

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 1/9/96

4 آذر 1396 / تعداد نمایش : 708