متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای ابوالفضل باغبانی آرانی - گروه: زراعت

خلاصه خبر: ارزیابی کمی و کیفی شنبلیله (Trigonellafoenum-graecamL.)تحت تنش¬کم آبی در مراحل رویشی و زایشی در واکنش به زئولیت و ورمی کمپوست

جلسه دفاع از رساله:ابوالفضل باغبانی آرانی                                                        گروه: زراعت

عنوان رساله:

ارزیابی کمی و کیفی شنبلیله )rigonellafoenum-graecamL.(تحت تنش­کم آبی در مراحل رویشی و زایشی در واکنش به زئولیت و ورمی کمپوست

ارائه کننده:ابوالفضل باغبانی آرانی

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

استاد راهنمای دوم :دکتر مسعود مشهدی اکبر بوجار

استاد مشاور اول  : آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر زین­العابدین طهماسبی سروستانی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر اسحاق کشتکار

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید امینی دهقی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر حسین حیدری شریف آبادی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اسحاق کشتکار

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/9/20

20 آذر 1396 / تعداد نمایش : 694