متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری حسین بیات - گروه: بیماری شناسی گیاهی

خلاصه خبر: توسپو ویروس­های استان مرکزی ایران

جلسه دفاع از رساله:آقای حسین بیات                                                                 گروه:  بیماری شناسی گیاهی

عنوان رساله:توسپو ویروس­های استان مرکزی ایران

ارائه کننده:آقای حسین بیات

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر مسعود شمس بخش

استاد مشاور اول  : آقای دکتر افشین  حسنی مهربان

استاد مشاور:آقای دکتر ناصر صفایی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مجید پدرام

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سید علی موسوی جرف

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر واهه میناسیان

استاد ناظر خارجی:خانم دکتر محمدرضا  صفرنژاد

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مجید پدرام

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/10/09

18 دی 1396 / تعداد نمایش : 505