متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم بدریه آزاده­ دل - گروه: علوم دامی

خلاصه خبر: شناسایی میکرو imRNAهای گوسفند بومی ایران با استفاده از بخشی از توالی ترانسکرییتوم

 

جلسه دفاع از پایان نامه:خانم بدریه آزاده­دل                                   گروه: علوم دامی

عنوان رساله:شناسایی میکرو imRNAهای گوسفند بومی ایران با استفاده از بخشی از توالی ترانسکرییتوم

ارائه کننده: خانم بدریه آزاده دل

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر علی اکبر مسعودی

استاد مشاور:آقای دکتر سجاد رشیدی منفرد

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی رضا احسانی

استاد ناظر خارجی:آقای  دکتر مصطفی صادقی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علیرضا احسانی

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/11/17

17 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 433