متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امید رسولی - گروه: علوم باغبانی

خلاصه خبر: شناسایی، توالی یابی و بررسی بیان برخی از ژن­های درگیر در مسیر بیوسنتزی ترکیبات اسانس گل­ محمدی Rosa damascena Mill.

جلسه دفاع از رساله:آقای امید رسولی                                                  گروه: علوم باغبانی

عنوان رساله:شناسایی، توالی یابی  و بررسی بیان برخی از ژن­های درگیر در مسیر بیوسنتزی ترکیبات اسانس گل­ محمدی Rosa damascena Mill.

ارائه کننده:آقای امید رسولی

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر نیما احمدی

استاد مشاور اول :آقای دکتر سجاد رشیدی منفرد

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علیرضا بابائی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مهدی عیاری نوش آبادی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمدرضا نقوی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر سید رضا طبائی عقدائی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی عیاری نوش آبادی

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/11/15

17 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 526