متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم کلثوم حسنوند - گروه: سازه های آبی

خلاصه خبر: مدل سازی عددی جریان درون­گذر و درون­گذر-روگذر از سد پاره سنگی نا همگن

جلسه دفاع از رساله:خانم کلثوم حسنوند                                                            گروه: سازه های آبی

عنوان رساله:مدل سازی عددی جریان درون­گذر و درون­گذر-روگذر از سد پاره سنگی نا همگن

ارائه کننده:خانم کلثوم حسنوند

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی

استاد راهنمای دوم  : آقای دکتر حسین محمد ولی سامانی

استاد مشاور اول :آقای دکتر سید علی ایوب زاده

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مهدی مظاهری

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمد جواد منعم

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمود شفاعی بجستانی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر سید حبیب موسوی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی مظاهری

مکان : سالن گروه سازه های آبی

تاریخ: 96/11/14

17 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 1029