متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین جهانگیرنژاد - گروه: بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: بررسی تأثیر تیمار متیل جاسمونات بر میزان بیان موقت پروتئین های نوترکیب در گیاهان اسفناج (Spinacia olercea L.) و توتون (Nicotiana tobacum L.)

جلسه دفاع از پایان نامه:خانم  شیرین جهانگیرنژاد                                  گروه: بیوتکنولوژی

عنوان رساله:

بررسی تأثیر تیمار متیل جاسمونات بر میزان بیان موقت پروتئین­های نوترکیب در گیاهان اسفناج (Spinacia olerceaL.)و توتون (Nicotiana tobacumL.)

ارائه کننده: خانم شیرین جهانگیر نژاد

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر مختار جلالی جواران

استاد مشاورآقای دکتر مسعود شمس بخش

استاد ناظر داخلی:خانم دکتر معصومه عمادپور

استاد ناظر خارجی:آقای  دکتر سید امیر موسوی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر معصومه عمادپور

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/12/02

5 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 735