متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا احمدی بنی - گروه: زراعت

خلاصه خبر: واکنش ارقام گندم (Triticum aestivum) به بقایای متری بوزین و گونه¬های سودوموناس Pseudomonas spp. در خاک در شرایط کنترل شده

جلسه دفاع از پایان نامه:خانم  زهرا احمدی بنی                           گروه: زراعت شناسایی و کنترل علف­های هرز

عنوان پایان نامه:

واکنش ارقام گندم  (Triticum aestivum)به بقایای متری بوزین و گونه­های سودوموناس Pseudomonasspp.در خاک در شرایط کنترل شده

ارائه کننده: خانم زهرا احمدی بنی

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

استاد مشاور :  آقای دکتر محمد مهرآبادی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر مصطفی اویسی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/12/02

5 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 697