متن کامل خبر


 
مدرسه تابستانی "انرژی تجدید پذیر و توسعه "

خلاصه خبر: مدرسه تابستانی "انرژی تجدید پذیر و توسعه " با همکاری دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، فردوسی مشهد و فیلیپس ماربورگ در تابستان 1396 و در شهر ماربورگ آلمان برگزار خواهد شد.

مدرسه تابستانی

مدرسه تابستانی "انرژی تجدید پذیر و توسعه " با همکاری دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، فردوسی مشهد و فیلیپس ماربورگ در تابستان 1396 و در شهر ماربورگ آلمان برگزار خواهد شد. دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برگزیده شده دانشگاه های یاد شده با همراهی و نظارت اساتید همکار پروژه " اقتصادسیاسی منابع  طبیعی و توسعه پایدار" در این برنامه شرکت خواهند کرد.

16 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 682