متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آقای حمید رضا افشردی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

استاد راهنما: دکتر علی شایان

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن زاده

روز: چهارشنبه 1396/6/27 ساعت 17

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

29 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1110