متن کامل خبر


 
مرضیه خدابخش، علوم اقتصادی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه خدابخش رشته علوم اقتصادی

ارائه کننده: خانم مرضیه خدابخش
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: برآورد میزان ناکارایی تخصیص منابع در بخش صنعت ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکترکاظم یاوری
2- استاد مشاور: دکتر رضا نجارزاده
3-داور داخلی: دکتر مهدی ذوالفقاری
4- داور خارجی: دکتر نادر مهرگان
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانکشده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/2/5 ساعت  13
5 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 329