متن کامل خبر


 
آرمین امیریان، حسابداری

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاه از پایان نامه آقای آرمین امیریان دانشجوی رشته حسابداری

ارائه کننده: آقای آرمین امیریان
گرايش: حسابداری

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه تغییرات مالیات در درآمد با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر محمدعلی آقایی
2- استاد مشاور: دکتر حسین اعتمادی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/02/16 ساعت  15:00
16 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 302