متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: محمد حسين مرآتی، گروه استخراج

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه با عنوان"انتخاب روش بارگيري و باربري مناسب معادن آهن پلاسري با استفاده از روش شبيه سازي"

  • عنوان: انتخاب روش بارگيري و باربري مناسب معادن آهن پلاسري با استفاده از روش شبيه سازي
  • ارائه‌کننده: محمد حسين مرآتي، گروه استخراج
  • استاد راهنما: دكتر مسعود منجزي
  • استاد ناظر: دكتر مجيد عطائي پور
  • استاد مشاور: دكتر جعفر خادمي حميدي
  • نماینده گروه: دكتر محمد حسين بصيري
  • استاد ناظر: دكتر محمد حسين بصيري
  • مکان: دانشکده فنی و مهندسی، کلاس 217
  • زمان: 1394/11/14، ساعت 15:30
11 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2775