متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای حمیدرضا صوابیه، گروه سرامیک

خلاصه خبر: سینتر و مطالعه سینتیکی تبلور در کامپوزیت های شیشه سرامیک سیستم Al2O3/Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2

 • عنوان: سینتر و مطالعه سینتیکی تبلور در کامپوزیت های شیشه سرامیک سیستم Al2O3/Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2
 • ارائه‌کننده: حمیدرضا صوابیه
 • استاد راهنما: دکتر پروین علیزاده
 • استاد مشاور: دکتر علی محمد هادیان
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر احسان طاهری نساج
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر رسول صراف ماموری
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حسین سرپولکی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر بیژن افتخاری یکتا
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رسول صراف ماموری
 • مکان: کلاس 119
 • تاریخ: 1396/11/14
 • ساعت: 13

 

10 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 1319