متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم سیما رزمجویی، گروه فرآوری مواد معدنی

خلاصه خبر: توسعه مدل دنباله روی ذرات در سلول فلوتاسیون مکانیکی

 • عنوان: توسعه مدل دنباله روی ذرات در سلول فلوتاسیون مکانیکی
 • ارائه‌کننده: سیما رزمجویی
 • استاد راهنما: دکتر محمود عبدالهی
 • استاد مشاور: دکتر محمدرضا خالصی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سیما محمد نژاد
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر سید محمدجواد کلینی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر بهرام رضایی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر سید ضیاء الدین شفائی تنکابنی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سیما محمد نژاد
 • مکان: اتاق سمینار 1-
 • تاریخ: 1397/03/06
 • ساعت: 10

 

1 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 986