متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم پریسا باقر زاده، مهندسی معدن، گروه مکانیک سنگ

خلاصه خبر: اثر تنش بر تخلخل، تراکم پذیری و تراوایی در محیط متخلخل شکافدار

 • عنوان: اثر تنش بر تخلخل، تراکم پذیری و تراوایی در محیط متخلخل شکافدار
 • ارائه‌کننده: پریسا باقر زاده
 • استاد راهنما: دکتر کامران گشتاسبی
 • استاد راهنمای دوم : دکتر عزت اله کاظم زاده
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مرتضی احمدی
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر حمیدرضا نجاتی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حامد ملاوردی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر محمد فاتحی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مرتضی احمدی
 • مکان: کلاس 119
 • تاریخ: 1397/08/30
 • ساعت: 15:30

 

27 آبان 1397 / تعداد نمایش : 523