متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: زینب ملکشاهی بیرانوند، مهندسی مواد، گروه شناسایی و انتخاب

خلاصه خبر: توسعه مدل پیش بینی تاثیر تبخیر منیزیم و سرعت انجماد بر حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزری پالسی آلیاژهای آلومینیوم

  • عنوان: توسعه مدل پیش بینی تاثیر تبخیر منیزیم و سرعت انجماد بر حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزری پالسی آلیاژهای آلومینیوم
  • ارائه‌کننده: زینب ملکشاهی بیرانوند
  • استاد راهنما: دکتر فرشید مالک قاینی
  • استاد راهنمای دوم : دکتر همام نفاخ موسوی
  • استاد مشاور: دکتر محسن شیخی
  • استاد مشاور: دکتر محمدجواد ترکمنی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر رضا میراسمعیلی
  • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر حمیدرضا شاهوردی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فرشید کاشانی بزرگ
  • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر محمدرضا ابوطالبی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا میراسمعیلی
  • مکان: اتاق سمینار 1-
  • تاریخ: 1397/10/11
  • ساعت: 13

3 دی 1397 / تعداد نمایش : 152