زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی محلوجی فر مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) دانشیار مهندسی پزشكی - بیوالکتریک فراصوت، پردازش تصاویر پزشكی، ابزار دقیق پزشکی
بابک محمدزاده اصل مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) دانشیار مهندسی پزشكی - بیوالکتریک پردازش سیگنال ‌های حیاتی‌ پردازش سیگنال اولتراسوند