زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی محلوجی فر مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) دانشیار مهندسی پزشکی 1-فرا صوت 2- پردازش تصاویر پزشكی 3- ابزار دقیق پزشکی
بابک محمدزاده اصل مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) استادیار مهندسی پزشکی پردازش سیگنال ‌های حیاتی‌، پردازش سیگنال اولتراسوند