زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید جلیلی مهندسی کامپیوتر دانشیار مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری 1-طراحی جستجو بنیان معماری سیستمهای نرم‌افزاری 2-کنترل نامتمرکز درسیستم‌های توزیع شده خودوفقی 3-وارسی حین اجرای نرم افزار 4- امنیت اینترنت اشیا 5- وارسی پروتکل های امنیتی 6-جرمیابی دیجیتال 7-بیوانفورماتیک
نصراله مقدم چرکری مهندسی کامپیوتر دانشیار مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری 1-آنالیز و بازیابی تصویر و ویدیو 2- شبكه های حسگر و بی سیم 3- شناسایی رخداد در سامانه های ویدیویی 4- شبکه های پیچیده 5- بیو انفورماتیک
مهدی آبادی مهندسی کامپیوتر استادیار مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری 1-امنیت شبکه های کامپیوتری 2- محاسبات تکاملی 3- داده کاوی 4- تشخیص نفوذ 5- تحلیل بد افزار 6- مهندسی معکوس 7- تشخیص بات نت
بهزاد اکبری نودوزقی مهندسی کامپیوتر استادیار مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری 1-شبکه های کامپیوتری 2- شبکه ها و سیستم های چند رسانه ای 3-امنیت شبکه و اطلاعات 4- مدل سازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری 5- مدیریت شبکه و تحلیل داده های شبکه 6- رایانش ابری 7-شبکه های نرم افزاری تعریف شده (SDN) 8- مجازی سازی کارکردهای شبکه (NFV)
محمد صنیعی آباده مهندسی کامپیوتر دانشیار مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری 1-نظر کاوی در وب و شبکه های اجتماعی 2- سامانه های هوشمند مبتنی بر عظیم داده کاوی 3-روشهای فرامکاشفه ای در داده کاوی 4-داده کاوی در پزشکی و بیو انفورماتیک