زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید جلیلی مهندسی کامپیوتر دانشیار مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار طراحی جستجو بنیان معماری سیستمهای نرم‌افزاری، کنترل نامتمرکز در سیستم‌ های توزیع شده خودوفقی، وارسی حین اجرای نرم افزار، امنیت اینترنت اشیا، وارسی پروتکل های امنیتی، جرمیابی دیجیتال، بیوانفورماتیک
نصراله مقدم چرکری مهندسی کامپیوتر دانشیار مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار آنالیز و بازیابی تصویر و ویدیو، شبكه های حسگر و بی سیم، شناسایی رخداد در سامانه های ویدیویی ، شبکه های پیچیده، بیو انفورماتیک
مهدی آبادی مهندسی کامپیوتر استادیار مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار امنیت شبکه های کامپیوتری، محاسبات تکاملی، داده کاوی تشخیص نفوذ – تحلیل بد افزار – مهندسی معکوس، تشخیص بات نت
بهزاد اکبری نودوزقی مهندسی کامپیوتر استادیار مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار شبکه های کامپیوتری، شبکه ها و سیستم های چند رسانه ای، امنیت شبکه و اطلاعات ، مدل سازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری، مدیریت شبکه و تحلیل داده های شبکه ، رایانش ابری ، شبکه های نرم افزاری تعریف شده (SDN)، مجازی سازی کارکردهای شبکه (NFV)
محمد صنیعی آباده مهندسی كامپیوتر دانشیار مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار نظر کاوی در وب و شبکه های اجتماعی ، سامانه های هوشمند مبتنی بر عظیم داده کاوی، روشهای فرامکاشفه ای در داده کاوی، داده کاوی در پزشکی و بیو انفورماتیک