حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محسن پارسامقدم
معاون پژوهشی


محمدکاظم شیخ الاسلامی
معاون آموزشی


پائیز عزمی

مدیران گروه‌ها


کنترل


سجاد ازگلی
مهندسی کامپیوتر


بهزاد اکبری نودوزقی
معماری سیستم‌های کامپیوتری


بهزاد اکبری نودوزقی
قدرت


رضا بیرانوند
الکترونیک


سعید سعیدی
مخابرات


محسن غفاری میاب
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


بابک محمدزاده اصل