حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محسن پارسامقدم
معاون پژوهشی


محمدكاظم شیخ الاسلامی
معاون آموزشی


پائیز عزمی

مدیران گروه‌ها


مهندسی کامپیوتر


بهزاد اكبری نودوزقی
معماری سیستم‌های کامپیوتری


بهزاد اكبری نودوزقی
قدرت


محسن پارسامقدم
کنترل


امین رمضانی
الکترونیک


سعید سعیدی
مخابرات


محسن غفاری میاب
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


بابك محمدزاده اصل