کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 ستاره مختاری روزانه 1394
2 عباس محمدنژاد روزانه 1394
3 ارین سلطانی روزانه 1394
4 احمد پیرزرگراردبیلی روزانه 1395
5 علی سبزی نژاد روزانه 1395
6 زهرا جهانشیری روزانه 1396
7 زهرا مومنی روزانه 1396
8 ابوذر پروان روزانه 1396
9 اسماعیل حسن زاده روزانه 1396
10 امین همتی نادنیلوئی روزانه 1396
11 سینا ابراهیمی روزانه 1396
12 سعید سربازی ازاد نوبت دوم 1395
13 مهسا منعم محرر پردیس دانشگاهی 1396
14 مهسا وحدتی فر روزانه 1394
15 فاطمه حسن ابراهیمی روزانه 1395
16 فرهاد فتحی روزانه 1395
17 سیدرسول حسینی کیا روزانه 1395
18 مائده حجتی روزانه 1396
19 محدثه جلیلی سنجرانی روزانه 1396
20 فاطمه فاتحی روزانه 1396
21 سجاد پلنکی روزانه 1396
22 شهاب شرکا روزانه 1396
23 کاوه محمدی داخل روزانه 1396
24 محمدپیام الماسیان روزانه 1396
25 یاشار نصابیان روزانه 1396
26 صدرا فتح نوجوان نوبت دوم 1395
27 فاطمه سادات هاشمی نوبت دوم 1396
28 مهدیس قنبریان پردیس دانشگاهی 1394
29 شهرزاد ثانی پردیس دانشگاهی 1394
30 سیدفرنود فقیهی قزوینی پردیس دانشگاهی 1394
31 سپیده زارع پردیس دانشگاهی 1396
32 سوزان اندخیده فرد پردیس دانشگاهی 1396
33 مهرناز امون پردیس دانشگاهی 1396
34 بهادر نعمتی پردیس دانشگاهی 1396
35 مسعود عزیزی پردیس دانشگاهی 1396
36 نیما جوادی پردیس دانشگاهی 1396
37 اردشیر منصوری روزانه 1396
38 امین رحمتی سردشت روزانه 1396
39 علی عالمی متین پور روزانه 1396
40 مسعود ملکی روزانه 1396