متن کامل خبر


 
ارتقای مرتبه علمی دکتر حمیدرضا مومنی از دانشیاری به استادی

خلاصه خبر: تبریک ارتقای مرتبه علمی دکتر حمیدرضا مومنی عضو هیات علمی گروه مهندسی کنترل از مرتبه دانشیاری به استادی

1 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 215