متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سعید رحمانی دباغ، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحي ساختار تراکنش‌های داخلی نیـروگاه مجازی در محيط رقابتي
  • ارائه‌کننده: سعید رحمانی دباغ
  • استاد راهنما: دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر حسن منصف(دانشگاه: تهران) و دکتر شهرام جدید (دانشگاه:علم و صنعت ایران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محسن پارسا مقدم و دکتر محمودرضا حقی¬فام
  • استاد مشاور:
  • مکان: مرکز مطالعات سیستم‌های قدرت
  • تاریخ: 1395/02/20
  • ساعت: 15

چکیده
واحدهاي مقیاس‌‌‌‌‌‌‌‌کوچک توليد، ذخيره‌‌‌‌‌‌‌‌سازي، و مصرف انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر، به‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان منابع انرژی پراکنده شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. مقیاس و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌قطعیت این واحدها، از چالش‌‌‌‌‌‌‌‌های عمده حضور آنها در محیط رقابتی بازارهای عمده‌‌‌‌‌‌‌‌فروشي هستند. ايده نيروگاه مجازي، گذشته از فراهم آوردن امکان تجميع آنها، پوشش ریسک ناشی از عدم‌‌‌‌‌‌‌‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و نتیجتاً تحصیل سود مازاد را به ارمغان می-آورد. رساله حاضر، ضمن مطالعه جامع نحوه مشاركت بهينه نيروگاه مجازي در بازارهای رقابتي، رهيافت جامعي را به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور تعيين سهم سود اقتصادي هر كدام از واحدهاي تشكيل‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌نمايد. برای این منظور، حضور بهینه این نیروگاه در بازارهای روز بعد انرژی و رزرو گردان، و متعاقباً بازار تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی، با استفاده از رهیافت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی تصادفی دومرحله‌‌‌‌‌‌‌‌ای مورد بررسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. عدم‌‌‌‌‌‌‌‌قطعيت‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مطرح در قيمت بازارها، توليد تجديدپذير، مصرف، فراخوانی رزرو، تخصیص تلفات، و ذخیره تسهیلات خودرو-به-شبکه با استفاده از مفاهيم فرآيندهاي تصادفي بيان مي‌‌‌‌‌‌‌‌گردند. سطح ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌گریزی مطلوب واحدهای پراکنده مستقل، برای محاسبه ارزش نسبی در معرض خطر، به‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک معیار شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌شده ریسک، به‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به منظور طراحی یک ساختار تسهیم سود، تراکنش‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی نیروگاه مجازی، تعریف، دسته‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. ساختار پیشنهادشده، در مقایسه با روش‌‌‌‌‌‌‌‌های مبتنی بر تئوری بازی، گذشته از اینکه به ماهیت بازی واحدهای پراکنده نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، بار محاسباتی بسیار کمتری را به‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال دارد.
کلمات کلیدی

18 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1928