متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مهناز سینایی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: مدیریت سبز منابع رادیویی در شبکه های مبتنی بر OFDMA
  • ارائه‌کننده: مهناز سینایی
  • استاد راهنما: دکتر پاییز عزمی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر بابک حسین خلج(دانشگاه صنعتی شریف) و دکتر علی الفت(دانشگاه تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمد حسن قاسمیان ، دکتر حمید سعیدی
  • استاد مشاور:
  • مکان: اتاق سمینار، طبقه 1-
  • تاریخ: 1395/02/28
  • ساعت: 13

چکیده
رشد انفجاری سرویس‌‌های قابل ارائه در شبکه‌های بی‌سیم همچون دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد تحولی بزرگ در شبکه‌های باند وسیع گردیده است. این افزايش تقاضا براي ارسال و دریافت داده نیازمند افزایش نرخ ارسال داده و افزایش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش دی‌اکسید‌کربن تولیدی در صنایع ارتباطی می‌گردد. بنابراین، طراحی شبکه‌های با نرخ بیت بالا به همراه کیفیت سرویس تضمین شده و حداقل مصرف انرژی بسیار ضروری می‌باشد که یکی از روش‌‌های فراهم نمودن این شرایط استفاده از الگوریتم‌های مدیریت منابع رادیویی می‌باشد. در این رساله، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ابتدا معیار جدید بین لایه‌ای بهره‌وری انرژی موثر با استفاده از مفهوم ظرفیت موثر به صورت نسبت ظرفیت موثر به توان کل مصرفی شبکه معرفی می‌گردد. از آنجایی ظرفیت موثر یک معیار بین لایه‌ای جهت تضمین کیفیت سرویس مورد درخواست گیرنده می‌باشد، با این معیار می‌توان تضمین کیفیت سرویس را با کمترین مصرف انرژی فراهم نمود. بنابراین جهت افزایش نرخ بیت ارسالی، در این رساله ابتدا الگوریتم‌هایی جهت تخصیص منابع در شبکه‌های OFDMA براساس بیشینه‌سازی معیار بهره‌وری انرژی موثر پیشنهاد می‌گردد. سپس از آنجایی که یکی از راه حل‌های کاهش مصرف انرژی، برداشت انرژی از امواج الکترومغناطیس ارسالی از فرستنده‌های مخابراتی می‌باشد، معیار بهره‌وری انرژی در سیستم‌های با قابلیت ارسال همزمان داده و انرژی معرفی می‌گردد و سپس این معیار در شبکه های OFDM بیشینه‌سازی می‌شود و منابع موجود در چنین سیستم‌هایی به صورت کارا تخصیص داده می‌شود. همچنین معیار بهره‌وری انرژی موثر در شبکه‌های تداخلی نیز معرفی شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجایی که معیار بهره‌وری انرژی موثر یک معیار بین ‌لایه‌ای می‌باشد که ویژگی‌های لایه انتقال داده را به لایه فیزیکی ارتباط می‌دهد، مدل‌سازی توان مصرفی نیز نیازمند دخیل نمودن این ویژگی‌ها می‌باشد. بنابراین از آنجایی که ممکن است داده‌ای جهت ارسال در بافر موجود نباشد، یک مدل جدید مصرف توان در این رساله پیشنهاد می‌گردد که منجر به بهبود بهره‌ی انرژی موثر و ظرفیت موثر می‌شود.
کلمات کلیدی

18 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2596