متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: امید سرداری، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی با کوانتیزاسیون غیریکنواخت با استفاده از اطلاعات آماری سیگنال OFDM
  • ارائه‌کننده: امید سرداری
  • استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نبوی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر شیخایی (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سعید سعیدی
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق جلسات
  • تاریخ: 1395/4/9
  • ساعت: 14

چکیده
در این پایان نامه یک مبدل آنالوگ به دیجیتال نرخ نایکوئیست تقریب متوالی ترنری غیریکنواخت با سرعت نمونه برداری 200 مگا نمونه بر ثانیه در تکنولوژی CMOS 0.18um ارائه شده است . مبدل پیشنهادی صرفا برای سیگنال های OFDM طراحی شده است و از ویژگی نامناسب سیگنال های OFDM که شامل PAR نامناسب این سیگنال است برای بهبود عملکرد استفاده شده است . در این روش از کوانتیزاسیون ، برخلاف روش های مرسوم که از تقسیم بندی "دو دویی" برای کوانتیزاسیون بهره می جویند ما از روش ترنری بهره جستیم . به این معنی که دامنه ی سیگنال ورودی را به سه قسمت غیریکنواخت , VREF , VREF, , VREF تقسیم نمودیم . اینکار موجب شد برای ورودی های سیگنال OFDM خطای برداری دامنه ای بهتری معادل 4.73 EVM(%)= حاصل گردد. مدار پیشنهادی در 5 کلاک به دقتی در حدود 9 بیت دست یافت که نسبت به ساختار های رایج بهبود سرعتی در حدود 2 برابر را نشان می دهد. مبدل تقریب متوالی پیشنهادی ما شامل دو مقایسه گر ولتاژ ، دو مبدل دیجیتال به آنالوگ ، مدار نمونه گیر و قسمت های کنترلی است که سیگنال های کنترلی مورد نیاز ما را تولید می کند. از شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال طراحی شده در نرم افزار ADS برای ووردی های با فرکانس نرخ نایکوئیست نتایج زیر حاصل گردید. . تعداد بیت موثر برای مبدل¬های تقریب متوالی بیش از 6.8 بیت مبدل دارای مصرف توان mW 6.45 با ولتاژ تغذیه ۱.۸ ولتی می¬باشد که ضریب شایستگی آن برابر با fJ/conv-step 300 خواهد بود.
کلمات کلیدی
مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی، ساختار ترنری، کوانتیزاسیون غیر یکنواخت، مقایسه¬گر ولتاژ

8 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2084