متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: زهرا تابان‌فر، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر:

  • عنوان: تشخیص بیماری تومور مغزی با استفاده از پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرام
  • ارائه‌کننده: زهرا تابان‌فر
  • استاد راهنما: دکتر سید محمد فیروزآبادی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر فرناز قاسمی (دانشگاه: صنعتی امیرکبیر)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر مهدی عروجی
  • استاد مشاور: دکتر زینب شنکائی
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: 1395/6/23
  • ساعت: 10

چکیده
در مطالعه حاضر به بررسی آثار محلی و سرتاسری تومور مغزی بر سیگنال‌های EEG با هدف معرفی الگوهای مغزی جهت تشخیص تومور مغزی پرداخته‌ایم. در این مطالعه، از داده‌های EEG ثبت‌شده از چهار کانال F3، F4، T3 و T4 پنج فرد مبتلا به تومور مغزی و چهار فرد سالم، استفاده شده است. پس از پیش‌‌پردازش، ویژگی‌های محلی (تک‌کانال) و ویژگی‌های سرتاسریِ (دو کانال) ارتباطات کارکردی استخراج شد. سپس تمایزپذیری میان دو گروه، با استفاده از روش‌های آماری، اندیس دیویس-بولدین، طبقه‌بندی خطی LDA، غیرخطی KNN و SVM مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، ویژگی‌های محلی (بیشترین صحت طبقه‌بندی 82.54%) نسبت به ویژگی‌های سرتاسری (بیشترین صحت طبقه‌بندی 63.49%) دارای صحت طبقه‌بندی بیشتری بودند که این موضوع می‌تواند به دلیل تفاوت مکان قرارگیری تومور در شرکت‌کنندگان باشد. در مورد طبقه‌بندی با استفاده از ویژگی‌های محلی و سرتاسری برتر به صورت همزمان (بیشترین صحت طبقه‌بندی 87.3%)، مشاهده می‌شود که صحت طبقه‌بندی نسبت به استفاده از ویژگی‌های محلی (بیشترین صحت طبقه‌بندی 82.54%) یا سرتاسری (بیشترین صحت طبقه‌بندی 63.49%) به صورت مجزا، افزایش داشته‌است و این نتیجه به اهمیت مطالعه‌ی ارتباطات بین نواحی متفاوت مغز در کنار مطالعه‌ی آن‌ها به صورت جداگانه تأکید دارد.
کلمات کلیدی

17 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1780