متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مجتبی جهان دیده، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: امنیت لایه‌ی فیزیکی در شبکه‌های ناهمگن
  • ارائه‌کننده: مجتبی جهان دیده
  • استاد راهنما: دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر علی الفت (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمید سعیدی
  • استاد مشاور: دکتر نادر مکاری
  • مکان: اتاق جلسات- 710/6
  • تاریخ: 1395/7/13
  • ساعت: 13:30-15

چکیده
صنعت مخابرات بی‌سیم در چند دهه اخیر پیشرفت‌های بسیار شگرفی داشته است، به‌گونه‌ای که امروزه نسبت به مخابرات سیمی، بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد. اما به دلیل اینکه سیگنال پیام در فضای آزاد منتشر می‌شود، تأمین امنیت پیام، بسیار حیاتی خواهد بود. امنیت را می‌توان در دو دسته‌ی کلی موردبررسی قرار داد: دسته‌ی اول امنیت بر مبنای رمزنگاری است که مبتنی بر محاسبات و پردازش بوده و در لایه‌های بالاتر از لایه‌ی فیزیکی موردتوجه قرار می‌گیرد. دسته‌ی دوم، که در این پایان‌نامه موردبررسی قرار می‌گیرد، امنیت لایه‌ی فیزیکی است که بر مبنای نظریه‌ی اطلاعات است. در این پایان‌نامه تمرکز بر روی ارسال امن اطلاعات، در شبکه‌های ناهمگن می‌باشد. در این پایان‌نامه، برای اولین بار امنیت لایه‌ی فیزیکی برای یک شبکه‌ی ناهمگن مبتنی بر رله در نظر گرفته‌شده است. همچنین ترکیب روش‌های نویز مصنوعی و حذف تداخل در کاربران سلول کوچک موردمطالعه قرارگرفته است. برای نزدیک شدن به سیستم‌های عملی، لینک‌های کانال اصلی به‌صورت مقدار تخمینی به‌اضافه‌ی نویز، در نظر گرفته‌شده‌اند. زیرا همیشه تخمینی که از اطلاعات لحظه‌ای کانال، در فرستنده وجود دارد کامل نیست و دارای خطا می‌باشد. به مقوله‌ی استفاده از شکل-دهی پرتو برای ایجاد امنیت در شبکه‌های ناهمگن، پرداخته‌شده است. ارسال پایور در شبکه‌های ناهمگن برای دست‌یابی به امنیت لایه‌ی فیزیکی، ازجمله موارد دیگری است که در این پایان‌نامه، بررسی‌شده است. طراحی ارسال پایور برای بدترین حالت، مدنظر ما بوده و مسئله‌ی بیشینه کردن نرخ امن بدترین حالت را موردبررسی قرار داده‌ایم. هم‌چنین مسئله‌ی کمینه کردن توان ارسالی برای یک نرخ امن هدف، نیز بررسی‌شده است. نتایج نشان می‌دهند که باوجود در نظر گرفتن شرایط بهتر برای شنودگرها، همچنان می‌توان به یک نرخ امن قابل قبولی دست‌یافت.
کلمات کلیدیامنیت لایه فیزیکی، شبکه‌های ناهمگن، شکل‌دهی پرتو، نویز مصنوعی، حذف تداخل

24 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1803