متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمد خاطری، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: بالابردن دقت مکانی تصاویر چندطیفی با استفاده از ویژگی¬های مکان-فرکانس
  • ارائه‌کننده: محمد خاطری
  • استاد راهنما: دکتر محمدحسن قاسمیان یزدی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر فردین میرزاپور (دانشگاه: صدرا)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمید سعیدی
  • استاد مشاور:
  • مکان: آزمایشگاه پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات
  • تاریخ: 1395/9/7
  • ساعت: 11-12:30

چکیده
در میان تمامی تکنیکهای اندازه گیری، ماهواره های سنجش از دور ما را قادر می سازد که بدون تماس، اطلاعات زیادی در مورد ویژگی های فیزکی زمین از فضا بیابیم. تصاویر چندطیفی با دقت طیفی-مکانی بالا در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردارند. این تصاویر در سنجش از دور دارای اهمیت روزافزون می باشد. به دلیل هزینه زیاد و محدودیت های تکنولوژیکی و فیزیکی بر روی طراحی سنسور های ماهواره ای، تهیه تصویر چندطیفی دقت بالا دشوار است. برای ایجاد تصاویر چندطیفی با دقت مکانی بالا، ماهواره های سنجش از دور، دو نوع تصویر مکمل، پنکرومتیک با دقت مکانی بالا و تصاویر چندطیفی با دقت طیفی بالا و دقت مکانی پایین تهیه می کنند. ادغام تصاویر پنکرومتیک و چندطیفی یکی از زمینه های مهم می باشد که قصد دارد با استفاده از تصویر پنکرومتیک اطلاعات مکانی تصویر چندطیفی را، با حفظ اطلاعات طیفی آن افزایش دهد. در این پایان نامه دو روش برای ادغام تصاویر سنجش از دور چندطیفی و پنکرومتیک ارایه شده است. در روش پیشنهادی اول ابتدا مدل ادغام تصاویر با ملاحظات سنجش از دور در نظر گرفته شده است. با استفاده از ملاحظات سنجش از دوری دیکشنری چندطیفی با دقت بالا تولید میگردد. سپس از شرط تنکی سیگنال به عنوان ترم رگولاریزاسیون برای حل مساله ادغام تصاویر سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته است. در روش پیشنهادی دوم، یک روش مبتنی بر شدت روشنایی مطرح گردیده است، که از تشابه الگوهای موجود در تصویر پنکرومتیک نه تنها در خود تصویر بلکه در سایر مقیاس ها استفاده شده است. علاوه بر این به این نکته نیز توجه شده است که تناظری بین الگوهای موجود در تصویر پنکرومتیک و تصویر چندطیفی وجود دارد. به همین خاطر از تصویر پنکرومتیک به عنوان یک هدایت گر برای بازسازی باند شدت روشنایی استفاده شده است. روش های پیشنهادی با روش های مختلفی بصورت چشمی و عددی مقایسه گردید. از لحاظ چشمی و عددی برتری روش های پیشنهادی قابل ملاحظه می باشد.
کلمات کلیدی

2 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2450