متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: نسرین نصراله پور ، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر: تشخیص سرطان ملانوما به منظور پیاده سازی در پزشکی از راه دور

  • عنوان: تشخیص سرطان ملانوما به منظور پیاده سازی در پزشکی از راه دور
  • ارائه‌کننده: نسرین نصراله پور
  • استاد راهنما: دکتر علی محلوجی فر
  • استاد ناظر داخلی : دکتر مهدی عروجی
  • استاد ناظر خارجی : دکتر سید کمال الدین ستاره دان دانشگاه تهران
  • مکان: سالن جلسات دانشکده برق اتاق 710
  • تاریخ: 96/04/20
  • ساعت: 9:30

چکیدهامروزه استفاده از سیستم¬های تشخیص به کمک کامپیوتر جهت تشخیص بیماری¬های پوستی از جمله ملانوما بسیار اهمیت یافته است. در این پژوهش، به دنبال تحقق سه هدف اصلی از جمله: قطعه¬بندی تصاویر با دقت بالا، استخراج ویژگی¬های مناسب و انتخاب یک طبقه¬بند متناسب با ویژگی¬های استخراج شده جهت طبقه¬بندی تصاویر درموسکوپی دریافتی به سه دسته¬ی ملانوما، مشکوک و سالم می¬باشیم. به همین منظور پس از پیش‌پردازش با استفاده از روش آستانه ¬گذاری اتسو در دو کانال رنگ آبی و قرمز و ترکیب نتایج بدست آمده از هر کدام از کانال¬ها، قطعه¬بندی تصاویر را انجام دادیم. یکی از هدف¬های مهمی که در مرحله استخراج ویژگی دنبال می¬کنیم، انتخاب کانال¬های رنگی و چگونگی ترکیب آن‌ها با یکدیگر است. پس از استخراج ویژگی، یکی از چالش¬های تأثیرگذار بر عملکرد سیستم انتخاب ویژگی¬هایی است که بتوانند در کنار یکدیگر بهترین توصیف کننده الگوهای مورد نظر باشند پس از طراحی سیستم CAD، جهت بهبود قدرت تشخیص سیستم پیشنهاد شده، ویژگی¬های استخراج شده را بر اساس قانون ABCD به چهار دسته ویژگی¬های رنگ، بافت، عدم تقارن و مرز تقسیم می¬نماییم. سپس یک پروتکل تشخیصی، تعریف شده که کاربران تصاویر گرفته شده توسط درموسکوپ را از طریق تلگرام برای مرکز خدمات پوستی ارسال می-کنند. در صورتی که ضایعه ملانوما و یا مشکوک به ملانوما تشخیص داده شود، اطلاعاتی شامل: مساحت ضایعه، درصد ملانوسیتیک بودن ضایعه، طول محور اصلی و فرعی و تصویر قطعه بندی شده جهت رأی گیری برای پزشکان متصل به مرکز ارسال می¬گردد و در صورت تأیید بیش از نیمی از پزشکان، جواب نهایی مبنی بر ملانوما بودن ضایعه و در غیر این صورت خوش¬خیم بودن ضایعه به همراه اطلاعات ذکر شده برای کاربر ارسال می-گردد. نتایج برتری سیستم CAD طراحی شده در این پایان نامه را نسبت به سایر سیستم¬های طراحی شده مانند Spotmole نشان می¬دهد.

18 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1198