متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمدعلی اعظمیان، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر: جداسازی تک کاناله سیگنالهای موسیقی با دو منبع به روش توابع پایه در حوزه زمان

 • عنوان: جداسازی تک کاناله سیگنالهای موسیقی با دو منبع به روش توابع پایه در حوزه زمان
 • ارائه‌کننده: محمدعلی اعظمیان
 • استاد راهنما: دکتر احسان اله کبیر
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مجتبی لطفی زاد
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر محمد صنیعی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر کامبیز بدیع مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر حمید شیخ زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • استاد مشاور اول: دکتر ساناز سیدین
 • استاد مشاور دوم: دکتر الیپس مسیحی
 • مکان: اتاق جلسات شورای دانشکده
 • تاریخ: 96/04/24
 • ساعت: 15:00

چکیدهتحليل سيگنال‌هاي صوتي که مخلوطی از سیگنال‌های چند منبع صوتی هستند، يكی از مسائل مهم در پردازش سيگنال است. يكي از مشكلات مهم در اين‌گونه مسائل، جدا کردن منابع صدا در یک سيگنال مخلوط است. در بحث پردازش سیگنال برخی روش‌ها وجود دارند که جداسازی یک سیگنال صدا را از مخلوطی از سیگنال‌های صدا امکان‌پذیر می‌کنند که به‌ آنها روش‌های جداسازی صدا می‌گویند. در این پژوهش، یک سیستم جداسازی سیگنال‌های مخلوط موسیقی مبتنی بر روش‌های زمانی ارائه شده است. یک روش تنک برای سنتز کردن اتم‌های منحصر به نت برای نت‌های موسیقی سازهای مختاف ارائه شده است و سپس از الگوریتم ارائه شده برای جداسازی سیگنال‌های موسیقی مخلوط شده دو ساز در یک مخلوط تک‌کاناله استفاده شده است. ایده اصلی این پژوهش استخراج ساختارهای ذاتی نت‌های موسیقی با استفاده از یک روش تطبیقی است. این ساختارها برای تولید یک سری توابع زمانی با نام اتم‌های منحصر به نت استفاده می‌شوند. سپس اتم‌های منحصر به نت سازهای مختلف در یک دیکشنری به نام دیکشنری عمومی گردآوری می‌شوند. در این دیکشنری یک اتم منحصر به نت برای هر یک از نت‌های هر کدام از سازها وجود دارد که منجر به تنک بودن دیکشنری می‌شود. در نهایت جداسازی سیگنال‌ها به وسیله نگاشت سیگنال مخلوط به اتم‌های موجود در دیکشنری انجام می‌شود. در فرآیند نگاشت، اتم‌های استخراج شده با نام ساز مربوطه برچسب می‌خورند و در نهایت، سیگنال هر ساز با جمع جبری اتم‌های استخراج شده برای آن ساز تخمین زده می‌شود. نتایج به دست آمده برای آزمایش‌های مختلف انجام شده در این پژوهش، کارایی الگوریتم ارائه شده را نشان می‌دهد.

18 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1375