متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی مقداد، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: تخصیص منابع در شبکه‌های سیار نسل پنجم مبتنی بر فناوری‌های NOMA و C-RAN

  • عنوان: تخصیص منابع در شبکه‌های سیار نسل پنجم مبتنی بر فناوری‌های NOMA و C-RAN
  • ارائه‌کننده: علی مقداد
  • استاد راهنما: آقای دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر داخلی : آقای دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر علی الفت دانشگاه: تهران
  • استاد ناظر خارجی دوم: آقای دکتر محمدرضا جوان دانشگاه: صنعتی شاهرود
  • استاد مشاور اول: آقای دکتر نادر مکاری
  • مکان: 6/09
  • تاریخ: 96/04/27
  • ساعت: 10:00

چکیدهبه منظور پاسخ گویی به نیازهای پیش روی مخابرات سلولی نسل آینده‌، استفاده از روش‌های جدید و تغییرات اساسی در ساختار و قسمت‌های مختلف شبکه‌های سلولی امری ناگزیر می‌باشد. یکی از موارد اساسی که در نسل پنجم مخابرات سلولی باید به آن توجه ویژه داشت، لایه‌ی فیزیکی و ملزومات آن مانند ساختار شبکه، روش دسترسی و تعیین روش تخصیص منابع می‌باشد. تعیین ساختار شبکه، روش دسترسی کارا و استفاده از یک رویکرد مناسب با توجه به اولویت‌های شبکه برای تخصیص منابع، می‌تواند تاثیری اساسی در بهبود بهره‌وری انرژی و بهره‌وری طیفی داشته باشد. در این راستا، شبکه‌های ناهمگون با معماری مبتنی بر C-RAN و روش دسترسی نامتعامد به عنوان گزینه‌های مناسب برای نسل پنجم مخابرات سلولی مطرح شده‌اند. در C-RAN، تمام ایستگاه‌های پایه رادیویی از طریق فیبر به واحد پردازشگر پایه متصل هستند و تمام کارهای مربوط به پردازش ایستگاه‌های پایه در آن واحد انجام می‌پذیرد. بر خلاف روش دسترسی متعامد که در نسل چهارم مورد استفاده قرار گرفته‌است و امکان استفاده از یک زیرحامل در یک سلول حداکثر برای یک کاربر فراهم می‌‌شود، اساس کار روش‌ دسترسی نامتعامد به این صورت است که امکان استفاده‌ی بیش از یک کاربر از یک زیر حامل را در یک زمان مشخص فراهم می‌کنند. با توجه به موارد مطرح شده، در این رساله به بررسی سناریوهای مختلف برای تخصیص توان، زیرحامل و انتخاب ایستگاه پایه در شبکه‌های مبتنی بر روش‌ دسترسی نامتعامد و C-RAN پرداخته شده، و برای حل مسائل مطرح شده از الگوریتم‌های تکرار‌شونده مبتنی بر روش‌های تقریب استفاده می‌شود. همچنین، تخصیص پایور منابع برای حالتی که ضرایب کانال دارای عدم قطعیت می‌باشد بررسی شده است. در نهایت، با انجام دادن شبیه‌سازی تحت مقادیر مختلف به بررسی کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی برای تخصیص منابع پرداخته شده و در هر حالت مقایسه‌ای بین روش‌های دسترسی نامتعامد و متعامد انجام می‌گردد. با توجه به شبیه‌سازی‌های انجام شده، می‌توان دریافت که استفاده از روش‌ دسترسی نامتعامد و ساختار C-RAN بازدهی مجموع نرخ شبکه‌های سلولی را نسبت به استفاده از روش دسترسی متعامد و ساختارهای معمولی با هزینه‌ی افزایش پیچیدگی فرستنده و گیرنده به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. همچنین، جهت افزایش سرعت پردازش، یک چارچوب برای تسریع پردازش روش SCALE با روش لاگرانژ با استفاده از GPU انجام شده است.

18 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1285