متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مرتضی شعبان‌زاده، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: طـراحی سـازوکار رقـابتی برای تعیین بهیـنه نـوع و ظرفیـت واحدهای شرکت‌کننده در ائتـلاف نیـروگاه مجـازی

 • عنوان: طـراحی سـازوکار رقـابتی برای تعیین بهیـنه نـوع و ظرفیـت واحدهای شرکت‌کننده در ائتـلاف نیـروگاه مجـازی
 • ارائه‌کننده: مرتضی شعبان‌زاده
 • استاد راهنما: دکتر محـمدکاظـم شیخ‌الاسـلامی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محسن پارسامقدم
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر حسین سیفی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر شهرام جدید دانشگاه علم و صنعت
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر اصغر اکبری فرود دانشگاه سمنان
 • استاد مشاور اول: دکتر محمـودرضا حقـی‌فام
 • استاد مشاور دوم: TEXT
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: TEXT
 • مکان: اتاق سمینار 710
 • تاریخ: دهم مرداد 1396
 • ساعت: 10:00

چکیدهدر این رساله، با توجه به فضای ترسیم شده برای شبکه‌های هوشمند آینده، رهیافتی جهت طراحی یک سازوکار حراج رقابتی برای تشکیل ائتلاف مالکین خصوصی DERهای ناهمگون در قالب نهاد تجاری نیروگاه مجازی (VPP) پیشنهاد شده است. در این تحقیق، علاوه بر مدل‌سازی تشکیل سبد بهینه‌ای ازDERها، یک چارچوب تصمیم‌گیری مجهز به انواع ابزارهای مدیریت ریسک برای ائتلاف نیروگاه‌های مجازی در رقابت با سایر رقبا نیز طراحی شده است تا بر مبنای آن، این نهادهای تجاری بتوانند در انواع محمل‌های انرژی بازار عمده‌فروشی برق (بازار روزفروش، بورس انرژی، فرابورس) حضور پیدا کنند. همچنین، در این رساله سعی شده است تا همکاری تجاری یک VPP با سایر VPPهای همسایه‌اش از طریق عقد قراردادهای دوجانبه بین‌منطقه‌ای به صورت ریاضی توصیف و مدل‌سازی شود تا بدین وسیله بتوان نشان داد که چگونه مدیر یک نیروگاه مجازی قادر خواهد بود که با اتخاذ چنین راهبرد تجاری در افق زمانی میان‌مدت، ریسک‌های ناشی از فرّاریت قیمت بازار را پوشش داده و به سودهای بالاتری نیز دست پیدا کند. کارایی و کاربردپذیری مدل‌های پیشنهادی، با پیاده‌سازی در یک سیستم توزیع نمونه که دارای چندین DER ناهمگون می‌باشد از طریق انجام یک مطالعه تحلیلی جامع و بررسی سناریوهای متعدد نشان داده شده‌اند و در انتها نیز نتایج معناداری از مطالعات عددی ارائه شده است.
کلمات کلیدینیروگاه‌ مجازی، سازوکار حراج، تشکیل ائتلاف، بورس انرژی، قرارداد، مدیریت ریسک، رقابت تجاری

29 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 1143