متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: رضا معصومی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: طراحی و شبیه سازی آنتن مرکزی LMDS

  • عنوان: طراحی و شبیه سازی آنتن مرکزی LMDS
  • ارائه‌کننده: رضا معصومی
  • استاد راهنما: دکتر زهرا اطلس باف
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر کیوان فرورقی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مجتبی دهملائیان دانشگاه: تهران
  • مکان: اتاق شورا دانشکده برق
  • تاریخ:96/06/07
  • ساعت: 8 صبح

چکیده: امروزه آنتن های آرایه بازتابی مایکرواستریپی به علت مسطح بودن، وزن و حجم کم، قابلیت شکل دهی پرتو، هزینه پائین و سهولت در ساخت، در ارتباطات بی سیم و ماهواره ای جایگزین مناسبی برای آنتن های بازتابنده سهموی می باشند. این آنتن ها مزایای آنتن های سهموی و آرایه های فازی را با هم ترکیب میکنند. در این پژوهش از آنتن آرایه بازتابی مایکرواستریپی برای طراحی آنتن مرکزی LMDS استفاده شده است. برای این منظور از روش خطوط تأخیر فاز استفاده شده که مزیت آن ، هزینه پائین و توانایی ایجاد محدوده تغییرات فازی بالا می با شد . از آنجا که ساختارهای تک لایه به دلیل سهولت ساخت، کاهش هزینه و وزن کم نسبت به ساختارهای چند لایه برتری دارند، ساختار تک لایه مورد استفاده قرار گرفته است. آنتن LMDS غالبا به منظور پخش تلویزیونی و پخش گسترده در یک ناحیه نظیر فرودگاه ها، استفاده می شود. عنصر جابجایی فاز جدید استفاده شده جهت آنتن آرایه بازتابی ، شامل یک حلقه مرکزی و چهار استاب متصل به آن میباشد. این عنصر ، دارای قطبش خطي و محدوده تغییرات فازی نسبتا خطی بالای ۴00 درجه با پهنای باند ۲۱ % است که منجر به ساخت آنتن آرایه بازتابی با پهنای باند الگو ۲۱ % و سطح قطبش متعامد پائین ( dB30- ) و بازدهي 28 % شده است . طراحی سلول واحد به نحویست که جابجایی فازی مناسب و پهنای باند مطلوبی را در فرکانس مرکزی ۴/۱0 گیگاهرتز با تغییر طول سلول داشته باشد. به منظور شکل دهی الگو، تحلیل فازی روی عناصر آرایه انجام گرفته و یک شبکه از 6۲1 عنصر به صورت ۲۷×۲3 و به ابعاد cm 55 × cm 47 آرایه شده و توسط آنتن شیپوری تغذیه شده است. الگوی نهایی جهت طراحی، یک الگوی بخشي- مجذور کسکانتي است که دارای بیم بخشي حداقل ۵۵ درجه در صفحه افقي می باشد. الگو در صفحه عمودی دارای شیب ۱۵ درجه است که این شیب از زاويه ۱0 درجه در صفحه عمودی آغاز می شود.
کلمات کلیدی: آنتن آرایه بازتابی، پچ مایکرواستریپی، آنتن مرکزی LMDS ،الگوی تشعشعی مجذور کسکانتی

6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1154