متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: نیلوفر قاسمی روچی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: استخراج ویژگی‌های ریخت‌شناسی وگشتاورها برای طبقه‌بندی بافت در تصاویر سنجش از دور

  • عنوان: استخراج ویژگی‌های ریخت‌شناسی وگشتاورها برای طبقه‌بندی بافت در تصاویر سنجش از دور
  • ارائه‌کننده: نیلوفر قاسمی روچی
  • استاد راهنما: دکتر محمد‌حسن قاسمیان ‌یزدی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر نادر مکاری یامچی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مریم ایمانی (دانشگاه: موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا) )
  • استاد مشاور اول: دکتر فردین میرزاپور
  • مکان: آزمایشگاه پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات
  • تاریخ: 96/06/12
  • ساعت: ۸-۱۰

چکیده: تصاویر سنجش از دور کاربردهای مختلفی در محیط پیرامونمان دارند. تصاویر سنجش از دور توسط سنجنده‌هایی که در فاصله‌ی تقریبا بالایی از سطح زمین هستند اخذ می‌شوند. تصاویر سنجش از دور با استفاده از بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیس که از سطح زمین، تابیده یا بازتابیده شده‌اند بدست می‌آیند. به دلیل وجود نویز و همچنین وجود محیط انتقال بین سنسورهای تصویربرداری و ناحیه‌ی مورد مطالعه، ممکن است تصویر تخریب گردد. بنابراین باید دنبال استخراج ویژگی‌هایی باشیم که تخریب بر آن‌ها اثر کمتری دارد. یکی از روش‌های تحلیل تصاویر سنجش از دور طبقه‌بندی این تصاویر می‌باشد. تصاویر سنجش‌ از دور به سه دسته‌ی تک بانده، چندبانده و ابرطیفی تقسیم می‌شوند. در این پایان‌نامه از طبقه‌بندی تصاویر تک باند استفاده می‌کنیم. یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر به آن پرداخته‌ شده، استفاده از اطلاعات همسایگی در فرایند طبقه‌بندی است. روش‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات مکانی در فرایند طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دور بکار می‌رود. در این پایان‌نامه از گشتاورها و مشخصات ریخت‌شناسی جهت استخراج اطلاعات مکانی و بافت تصویر استفاده می‌شود. ترکیب مشخصات ریخت‌شناسی با چهار گشتاور هندسی، لژاندر، چبی شف و زرنیک مورد آزمایش قرار
کلمات کلیدی: اطلاعات مکانی، بافت، گشتاور، مشخصات ریخت‌شناسی، مشخصات وصفی، ترکیب ویژگی‌ها، طبقه‌بندی، سنجش از دور.

6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1202