متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: صادق نجف زاده، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: ادغام تصاویر سنجش از دور با استفاده از تبدیلات مکان - فرکانس

  • عنوان: ادغام تصاویر سنجش از دور با استفاده از تبدیلات مکان - فرکانس
  • ارائه‌کننده: صادق نجف زاده
  • استاد راهنما: دکتر محمد حسن قاسمیان یزدی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مریم ایمانی (دانشگاه: خاتم )
  • مکان: آزمایشگاه پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات
  • تاریخ: : 96/06/12
  • ساعت: 10-12

چکیده: در سیستم‌‌های تصویربرداری سنجش از دور به‌‌دلیل محدودیت سیگنال به نویز سنجنده، امکان اخذ تصاوير با دقت طيفي و مکاني بالا مقدور نیست و تصاویر اخذ شده به دو دسته کلی، تصویر تک‌‌رنگ که دارای دقت مکانی بالایی می‌‌باشد و تصویر چندطیفی که دارای دقت طیفی بالایی تقسیم می‌‌باشد؛ تقسیم می‌‌شوند. باتوجه به اهمیت بالای تصاویر سنجش از دور در علوم مختلف، وجود تصویری که دارای دقت مکانی و دقت طیفی بالایی باشد؛ به امری حیاتی تبدیل شده است و برای دستیابی به این منظور ایده ادغام تصویر مطرح شد. ادغام تصاوير ماهواره اي يکي از روش‌‌هايي است که از اطلاعات مکمل تصاوير استفاده نمايد، بدين گونه که اطلاعات مکاني را از تصاوير تک‌‌رنگ و اطلاعات طيفي را از تصاوير چندطیفی استخراج کرده و با هم ترکیب نموده و تصويري با دقت مکاني و طيفي بالا ايجاد می‌‌نمايد. معمولاً این فرایند سبب اعوجاج اطلاعات طیفی و مکانی موجود در تصاویر مرجع می‌‌گردد. در ارزيابي نتايج تصاوير ادغام‌‌شده، هدف، حفظ اطلاعات طيفي و افزايش دقت مكاني مي‌باشد. نتايج حاصل از ادغام نشان مي‌دهد كه معمولاً بهبود ويژگي‌‌هاي مكاني، موجب اغتشاش در اطلاعات طيفي مي‌شود. بنابراین در ميان روشهاي ادغام، روشي مناسب است كه در عين تقويت دقت مكاني، كمترين تخريب را بر اطلاعات طيفي وارد سازد. در این پایان نامه، به منظور استخراج اطلاعات مکانی و طیفیِ تصاویر تک‌رنگ و چندطیفی از آنالیز مولفه مورفولوژی استفاده شده است. پس از اعمال فیلتر آنالیز مولفه مورفولوژی تصاویر مرجع به مولفه‌‌های کارتن و بافت تجزیه می‌‌شوند. در ادامه از بیان تُنُک برای ادغام مولفه‌‌های متناظر استفاده می‌‌شود. ادغام بر اساس تبدیلات مذکور بر روی سه مجموعه داده سنجش از دور اعمال گردیده و توسط معیارهای کمی و کیفی مورد ازریابی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که ادغام بر اساس روش‌‌های پیشنهادی از کیفیت بالایی برخوردارند.
 

6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1216