متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: صابر حاجی تبار ، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: مکان یابی خازن در شبکه توزیع آلوده به هارمونیک با درنظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به بار

  • عنوان: مکان یابی خازن در شبکه توزیع آلوده به هارمونیک با درنظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به بار
  • ارائه‌کننده: صابر حاجی تبار
  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر حقی فام
  • استاد ناظر داخلی اول: جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی اول: جناب آقای دکتر عابدی 
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: : 96/06/14
  • ساعت: 16:30

چکیده: در این تحقیق، مساله تعیین تعداد، موقعیت و ظرفیت خازن¬های ثابت و سوییچ¬شونده در محل شین شبکه¬های توزیع انرژی الکتریکی آلوده به هارمونیک با درنظر گرفتن عدم قطعیت در اطلاعات بار، در قالب یک تابع هدف، مدلسازی شده است و اینکه با استفاده از مفاهیم مونت کارلو و همچنین الگوریتم کاهش سناریو، عدم قطعیت بار مدل شد. در این الگوریتم از روش k-means برای کاهش سناریو از طریق خوشه¬بندی سناریوهای شبیه هم، استفاده شده است. اهداف مکان¬یابی خازن در مدل پیشنهادی، کمینه¬کردن هزینه¬های سرمایه¬گذاری، هزینه تلفات انرژی و هزینه تلفات پیک بار با در نظر¬گرفتن شاخص-های پایداری به عنوان قیود مساله، می¬باشد. با توجه به حضور بانک های خازنی در شبکه آلوده به هارمونیک، شبکه توزیع در معرض افزایش اعوجاج ولتاژ، ایجاد رزونانس، فرو رزونانس و تشدید می¬باشد و از این رو توجه به قیود مساله، اهمیت بالایی دارد. مدل ریاضی پیشنهادی، توسط الگوریتم ژنتیک حل¬شده¬است. نتایج اجرای مدل و روش پیشنهادی بر روی یک شبکه 33 باسه IEEE ارائه گردیده¬است. طی فرآیند شبیه سازی شبکه، در سناریوهای مختلف، تاثیر خازن های ثابت و سوئیچ¬شونده بر روی پروفایل ولتاژ و درصد تغییرات RMS و THD ولتاژ در دو حالت بودن و نبودن منابع هارمونیک¬زای بررسی شده است. همچنین در سناریوی در نظر گرفتن عدم‌قطعیت مربوط به پیش‌بینی بار با استفاده از چند سناریو محتمل، میزان تاثیرگذاری عدم قطعیت بر روی تابع هدف سنجیده می¬شود.
کلمات کلیدی: خازن¬گذاری، عدم قطعیت، شبکه توزیع، مونت کارلو، هارمونیک

13 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1507