متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: اسماعیل حاجیلو، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: طراحی آنالیزور مجازی به منظور کاهش نرخ نمونه برداری آنالیزور خروجی سامانه تنسی ایستمن

  • عنوان: طراحی آنالیزور مجازی به منظور کاهش نرخ نمونه برداری آنالیزور خروجی سامانه تنسی ایستمن
  • ارائه‌کننده: اسماعیل حاجیلو
  • استاد راهنما: دکتر سجودی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مومنی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیاری (دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی )
  • استاد مشاور اول: دکتر رمضانی
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: : 96/6/28
  • ساعت: 13

چکیده: 

سنسورهای مجازی با اهداف مختلفی نظیر تشخیص خطا، کاهش زمان نمونه‌برداری، کاهش هزینه‌های پیاده سازی، بهبود ساختار کنترلی و سایر موارد طراحی می‌شود. در این پایان‌نامه طراحی سنسور مجازی برای سامانه تنسی‌ایستمن به منظور کاهش تغییرات محصول نهایی می‌باشد. سامانه ابعاد وسیع تنسی‌ایستمن دارای سه آنالیزور با نرخ‌های متفاوت نمونه برداری بر روی خطوط مختلف می‌باشد که سنسور مجازی طراحی شده در این پایان‌نامه، رفتار آنالیزور قرار گرفته بر روی خط خروجی را تخمین زده و با تخمین مقادیر بین هر دو نمونه متوالی از فرآیند، بهبود ساختار کنترلی را منجر خواهد شد و بهعلاوه امکان کارکرد مناسب فرآیند در صورت از کار افتادن آنالیزور خروجی را برای مدت محدود مهیا می‌نماید. در روند طراحی سنسور مجازی، ابعاد وسیع بودن سامانه، ناپایداری در حالت حلقه باز و نرخ‌های متفاوت اندازه‌گیری مهمترین مسائلی هستند که باید به آن‌ها توجه نمود.
 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 976