متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی شاکری کهنموئی، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: روش نوین برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه‌ها مبتنی بر بهبود تاب‌آوری

  • عنوان: روش نوین برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه‌ها مبتنی بر بهبود تاب‌آوری
  • ارائه‌کننده: علی شاکری کهنموئی
  • استاد راهنما: دکتر حقی‌فام
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر شیخ الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فریدونیان (دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی)
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: 28/6/1396
  • ساعت: 17

چکیده:

ریزشبکه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار مقابله با حوادث با احتمال کم و تأثیرگذاری زیاد (HILP) هستند. بهبود تاب‌آوری ریزشبکه‌ها در شرایط بحرانی به یکی از چالش‌های اساسی در صنعت برق تبدیل شده است. مطالعات مختلفی در زمینه تاب‌آوری ریزشبکه‌ها انجام شده ولی هیچکدام روش جامعی که با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها و شرایط سیستم بتواند با استفاده از گروهی از ریزشبکه‌ها هدف بهبود تاب‌آوری سیستم را داشته باشد، ارائه نداده‌اند. در این پایان‌نامه، با ارائه برنامه‌های پاسخ‌گویی بار به عنوان کالای تاب‌آوری در بستر بازار محلی، تاب‌آوری شبکه‌ای متشکل از چندین ریزشبکه بهبود داده شده است. در این مدل، بازار محلی به عنوان بستری در نظر گرفته شده که تمامی بارها در صورت ارضای قیود فنی شبکه می‌توانند در آن شرکت کرده و انواع قراردادهای پاسخ‌گویی بار با بهره‌بردار ریزشبکه خود یا ریزشبکه‌های دیگر ایجاد کنند. هر کدام از ریزشبکه‌ها خود دارای یک مرکز کنترل بوده که مسئول ارضای قیود فنی هر ریزشبکه و نیز مسئول بهبود تاب‌آوری ریزشبکه خود می‌باشد و در سطح بالاتر نیز اپراتور بازار و DSO وجود دارند. اپراتور بازار ناظر بر ارضای قیود بازاری مسئله بوده و DSO نیز هدف بهبود تاب‌آوری کل شبکه را دنبال می‌کند. برای بهینه‌سازی مسئله از استراتژی برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای تصادفی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های تولید منابع بادی در ریزشبکه‌ها استفاده شده است. صحت مدل پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی مدل در نرمافزار GAMS مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 

27 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1269