متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجتبی حاجی عابدی بدرآبادی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: طراحی و شبیه سازی الگوریتم تشکیل تصویر در رادار دهانه مصنوعی جلونگر

  • عنوان: طراحی و شبیه سازی الگوریتم تشکیل تصویر در رادار دهانه مصنوعی جلونگر
  • ارائه‌کننده: مجتبی حاجی عابدی بدرآبادی
  • استاد راهنما: دکتر بیژن عباسی آرند
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمدحسن قاسمیان
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مجید اخوت (دانشگاه: جامع امام حسین (ع))
  • استاد مشاور اول: دکتر نادر مکاری یامچی
  • مکان: اتاق سمینار 1-
  • تاریخ: 25/07/96
  • ساعت: 10-12

چکیدهرادارهای تصویربردار باعث کمک به بینایی انسان در شرایط مختلف جوی و محیطی می شوند و مشاهده و شناسایی عوارض در شرایطی غیرممکن را برای بشریت ممکن می سازند. رادار تصویربردار SAR یکی از جدیدترین ابداعات در حوزه تصویربرداری راداری است که قابلیت تصویربرداری از یک منطقه وسیع را ممکن می سازد. نحوه جمع آوری داده ها و تشکیل تصویر در سیستم تصویربرداری SAR، ذاتاً به صورت کنارنگر است. علاقه ی بشر به تصویربرداری عوارض از منطقه ی جلو یا بینایی جلونگر، منجر به ایده ی SAR جلونگر شده است. ولی بهبود حدتفکیک در راستای سمت یک چالش اساسی برای سیستم SAR جلونگر است. طی یک دهه گذشته، روش های مختلفی برای مقابله با این مشکل مطرح شده است و قابل اطمینان ترین دیدگاه مربوط به الگوریتم ECS طراحی شده توسط شرکت DLR در آلمان است. الگوریتم ECS، از ترکیب دو الگوریتم تشکیل تصویر Chirp scalingو SPECAN برای تمرکز بیشتر داده های راستای سمت تشکیل شده است. این الگوریتم دارای دو تبدیل فوریه و تبدیل فوریه معکوس است. در این پژوهش، به جای استفاده از تبدیل فوریه معمولی در الگوریتم ECS، از تبدیل فوریه Fractional برای فشرده سازی سیگنال Chirp استفاده شده است و بر اساس روابط و شبیه سازی ها وضوع تصویرخروجی را بهبود بخشیده ایم.
 

15 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2254