متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسن شکر، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: طراحی و ساخت مبدل DC/DC چند ورودی با بهره ولتاژ بالا وکلید زنى نرم

  • عنوان: طراحی و ساخت مبدل DC/DC چند ورودی با بهره ولتاژ بالا وکلید زنى نرم
  • ارائه‌کننده: حسن شکر
  • استاد راهنما: دکتر رضا بیرانوند
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر علی یزدیان
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمد دهقان (دانشگاه:صنعتى قم)
  • استاد مشاور اول: دکتر مصطفى محمدیان
  • مکان: 710
  • تاریخ: شنبه 6آبان 1396
  • ساعت: 17:30

چکیده استفاده ترکیبی از منابعی از قبیل آرایه¬های خورشیدی، توربین¬های باد، سلول¬های سوختی و ذخیره¬کننده¬های انرژی مزایایی مانند کاهش وابستگی به شرایط محیطی، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه¬های سامانه¬ی تبدیل توان را در پی دارد. روش سنتی برای ترکیب منابع استفاده از یک مبدل برای هر منبع و اتصال آن¬ها به باس dc مشترک است. این شیوه تعداد نیمه¬هادی¬های زیادی نیاز دارد که موجب افزایش پیچیدگی و هزینه¬ی تمام شده¬ی سامانه و حتی کاهش قابلیت اطمینان آن می¬شود. این معایب محرک مطالعات در زمینه¬ی مبدل¬های چند ورودی بوده-است. هدف این مطالعات ارائه¬ی ساختار یک مبدل چند¬ورودی است که بهره ولتاژ بالا داشته باشد. از آنجاکه که ساختار پیشنهادی نیاز به روش کلید زنی مناسب دارند؛ در این پایان نامه روش¬ کلیدزنی نرم مناسب نیز برای آن¬ها جهت کاهش تلفات کلید زنی مبدل پیشنهاد شده¬ است. در این پایان نامه با هدف کاهش هزینه¬ی تمام شده¬ی سامانه، ساختارهایی با تعداد ادوات نیمه¬هادی کاهش یافته معرفی شده¬است. یک نمونه¬ی آزمایشگاهی از مبدل دو-ورودی پیشنهادی نیز ساخته و آزمایش شد. نتایج حاصل از آزمایش این نمونه¬ی آزمایشگاهی کارآیی مبدل وروش کلیدزنی پیشنهادی برای آن را تأئید می¬کند.
کلمات کلیدیمبدل dc/dc چند ورودی، مبدل افزاینده، کلید زنی نرم

9 آبان 1396 / تعداد نمایش : 658