متن کامل خبر


 
بازدید فرهنگی تفریحی دانشجویان از باغ گیاه شناسی

خلاصه خبر: بازدید فرهنگی تفریحی انجمن‌های علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از باغ ملی گیاه شناسی ایران

به گزارش روابط عمومی شورای دبیران انجمن های دانشگاه، بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از باغ ملی گیاه شناسی ایران در روز پنج شنبه مورخ ١١ مهرماه برگزار گردید.

در این بازدید نیم روزه که با مسئولیت انجمن علمی دانشجویی سیناپس انجام شد، تعدادی از دانشجویان ورودی جدید دانشکده در یک محیط صمیمی، ضمن بازدید از فضاهای تفریحی آن مکان، تجدید نیرو برای آغاز سال تحصیلی جدید کردند.

در پایان، ضمن صرف ناهار در رستوران آن مجموعه، مسئول دانشجویی اردوی تفریحی فرهنگی دانشکده، به تشریح کارکردها و مزایای فعالیت در انجمن علمی دانشجویی پرداخت.

30 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1131