متن کامل خبر


 
آزمون جامع دکتری دانشکده برق و کامپیوتر

خلاصه خبر: آزمون جامع دکتری دانشکده برق و کامپیوتر با حضور 26 نفر در محل دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد.

آزمون جامع دوره دکتریگروه های آموزشی مهندسی الکترونیک، مهندسی مخابرات، مهندسی پزشکی، مهندسی قدرت و مهندسی کنترل دانشکده برق و کامپیوتر روز دوشنبه 13 آذر 96 ساعت 8 تا 13 با حضور 26 نفر، در محل دانشکده برق و کامپیوتر از سوی حوزه معاونت آموزشی و با نظارت مدیر اداری و مالی دانشکده برگزار شد.  

20 آذر 1396 / تعداد نمایش : 425